Hizmetlerimiz

Çene Cerrahisi: Ağız içinde gömük kalmış dişlerin çekimi, çürük ya da travma nedeniyle dişlerin kök ucunda oluşan kistlerin tedavisi, eksik dişlerin tamamlanması için implant uygulamaları, çene kırıkları, çene kemiğinde olabilecek kist, tümör gibi patolojik oluşumların tedavileri çene cerrahisinin alanına girer.

Gömük 20 yas dişleriyle ilgili sıklıkla sorulan sorular:

Cerrahi İşlemlerden sonra dikkat edilmesi gereken noktalar:

Protez:  Ağızda çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin ve dokuların yerine konması, çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonların ve estetiğin hastaya tekrar kazandırılması protez alanına girer. Diş protezleri genel olarak iki grupta incelenir:

Hareketli protezler hiç dişi olmayan ya da çok sayıda diş eksikliği olanlarda uygulanan, hastanın takıp çıkarabildiği protezlerdir.

- Tam protez

- Bölümlü protez

- İmplant üstü hareketli protez

 

Sabit protezler, kuron ve köprü protezleri olarak ayrılabilir. Kuron protezi, kırık veya aşırı harap olmuş durumdaki dişlerin kaplanması işlemidir. Köprü denilen sabit protez uygulamalar ise bir veya birkaç dişin eksik olduğu durumlarda uygulanır. Kuron ve köprü protezler için çeşitli materyallerle dişin üzeri kaplanarak tamamlanır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, özellikle ön dişlerde doğal diş görüntüsüne daha yakın olan seramik kuronlar tercih edilmektedir.

Protezlerle ilgili sıklıkla sorulan sorular:

Implantoloji: Dental implantlar, ağız içerisindeki diş köklerini taklit eden titanyum vidalardır.

Ortodonti:

Dişeti hastalıkları (periodontoloji):

Kanal tedavisi (endodonti):

Çocuk Diş Hekimliği (pedodonti): Çocuklarda ilk dişlerin sürdüğü 6 aylık donemden itibaren ağız sağlığı önemlidir. Çocuklar fırçalamayı öğrenene kadar aileler ilk çıkan dişleri başlangıçta bir tülbent ya da gazlı bez aracılığıyla silmeli, çocuk büyüdükçe yavaş yavaş ona fırçalama alışkanlığını vermelidir. Ağızda omur boyu kalacak ilk sürekli dişler 6 yaşında sürer. Bu donemde çocuklar daha tam olarak fırçalama alışkanlığı kazanamamışsa, fişse örtücü denilen koruyucu yöntemlerle bu sürekli dişler koruma altına alınabilir. 

TME (cene eklemi rahatsizliklari): Cene eklemi (temporomandibular eklem) rahatsizliklari, toplumun yaklaşık %50-75’inde görülmesine karşılık, bu şikayetle hekime başvuran hasta sayısı bu oranın çok altındadır. Günümüzde, her geçen gün artan yoğun çalışma temposu ve stresle beraber, temporomandibular eklem rahatsızlıklarıyla ilgili hastalar bilgilendirildikçe, hekimlere başvuran hasta sayısında artış görülmektedir.

Hastaların, bu konuda yaşadıkları en büyük sıkıntı, bu şikayetle hangi hekime başvurmaları gerektiğinin bilinmemesidir. Hastalar uzun süren boyun, baş, göz ağrılarından bahsederler. Kulağa vuran ağrılar nedeniyle KBB uzmanına başvururlar. Atipik nevralji ve migren şüphesiyle nöroloji uzmanına, beyindeki bir olaydan şüphelenilerek nöroşirürjiye sevk edilirler. 20 yaş dişinden şüphelenip çene cerrahına başvuran hastalar da olabilir ya da kas tutulması ve boyun kireçlenmesinden kuşkulanan hasta fizik tedaviye de başvurabilir.

Temporomandibular eklem hastalıkları, multidisipliner yaklaşılması gereken, hem kasları, hem temporomandibular eklemi oluşturan yumuşak ve sert doku elemanlarını içine alan kompleks hastalıklardır. TME hastalarında diş hekimliği, psikiyatri, nöroloji, radyoloji, KBB ve fizik tedavi hekimleri iş birliği içinde olmalıdır. Bu hastaların en büyük sıkıntısı yoğun çalışma temposu ve stres yüzünden farkında olmayarak edindikleri diş sıkma gıcırdatma alışkanlıklarıdır. Burada diş hekimine düşen görev hastaya gece yatarken kullanacağı bir plak hazırlamak ve kaslarındaki rahatlamayı takip ederek plakta gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Stresiyle başedemeyen hastaları psikiyatriye yönlendirmek gerekebilir. TME hastalarına uygulanan termal terapiler, transkütanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS), ultrasound (US), rotasyon, koordinasyon, germe egzersizleri gibi fizik tedavi yöntemleri vardır.

Diş kliniğinde TME hastalarına 6 aylık bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedavideki amaç öncelikle hastaya hastalığını tanıtmak, onu TME hastalığıyla ilgili bilgilendirmek ve tedavi etmektir. Tedavideki ilk aşama oklüzal splint dediğimiz, gece yatarken uygulanan çene plaklarıdır. Gerekli durumlarda fizik tedavi ve psikiyatrik konsültasyon istenir. Hastalık sadece kassal değilse, eklemiçi yapıları da ilgilendiriyorsa, gerekli görülen durumlarda cene MRi istenerek, artrosentez ve eklemiçi enjeksiyonlar da yapılmaktadır.